خدمات

خرید از Begoobegir.com با ترکیه فقط به اندازه یک کلیک فاصله دارد!

برای من خرید کنید
ما محصولی را که می خواهید برای شما خریداری کنیم با هر شکل پرداختی مورد قبول فروشندگان خریداری می کنیم.
ترکیب بسته بندی
محصولاتی که از فروشگاه های مختلف خریداری می کنید با سایر محصولاتی که در آدرس begoobegir.com شما یکی می شود. به این ترتیب هزینه حمل و نقل کمتری پرداخت می کنید.
بسته بندی مجدد
اگر محصول شما با بسته بندی بزرگتر از حد به سایت begoobegir.com برسد ،گر شما بخواهید بسته بندی مجدد می شود. بنابراین هزینه حمل و نقل کمتری پرداخت می کنید.
عکس HD برای بسته های ورودی
سرویس عکاسی با کیفیت HD در صورت درخواست برای بسته های ورودی شما ارائه می شود.
100٪ قابل اعتماد
100٪ خرید ایمن و قابل اعتماد! تیم ما از خرید تا تحویل به شما ، کلیه مسیر را دنبال می کند.
امکان پس فرستادن کالا
در صورتی که کالای آسیب دیده یا کالایی که سفارش نداده اید به دفتر begoobegir.com
استانبول برسد ، امکان پس دادن آن وجود دارد.
عضویت طلایی
تخفیف بیشتری برای کسانی که عضویت طلایی دارند اعمال می شود.
نگه داری در انبار
بسته های ورودی شما به مدت 30 روز برای عضویت نقره ای و 90 روز برای عضویت طلایی ، در انبار begoobegir.com ذخیره می شود.